AFFÄRSIDÉ

Klaria Pharma Holding är ett plattformsbolag som är inriktat på att utveckla och kommersialisera läkemedelsformuleringar inom terapiområden med stora medicinska behov, där alternativa administreringssätt förbättrar patienternas vardag. Teknologin bygger på bolagets patenterade Drug Delivery Platform (DDP) med alginatbaserade polymerfilm.

Bransch: Biotech
Marknad: First North Stockholm
Tickerkod: KLAR

WEBBPLATS
PENSER PLAY

*Hemsidan uppdateras första vardagen efter kvartalsskifte. Vid eventuella frågor kring hemsidan kontakta: epaccess@penser.se

 

Senaste analysen | 28 Aug 2023 | Klaria

Arbetet fortlöper enligt plan

Affärsidé Klaria Klaria Pharma Holding är ett plattformsbolag som är inriktat på att utveckla och kommersialisera läkemedelsformuleringar inom terapiområden med stora medicinska behov, där alternativa administreringssätt förbättrar patienternas vardag. Teknologin…

Läs analysen
Senaste analysen | 16 May 2023 | Klaria

I väntan på EMA-beslut

Affärsidé Klaria Klaria Pharma Holding är ett plattformsbolag som är inriktat på att utveckla och kommersialisera läkemedelsformuleringar inom terapiområden med stora medicinska behov, där alternativa administreringssätt förbättrar patienternas vardag. Teknologin…

Läs analysen
Senaste analysen | 14 Feb 2023 | Klaria

Ett steg närmare produktgodkännande i…

Affärsidé Klaria Klaria Pharma Holding är ett plattformsbolag som är inriktat på att utveckla och kommersialisera läkemedelsformuleringar inom terapiområden med stora medicinska behov, där alternativa administreringssätt förbättrar patienternas vardag. Teknologin…

Läs analysen
Senaste analysen | 10 Feb 2023 | Klaria

Analyskommentar - Första kommentar på…

Affärsidé Klaria Klaria Pharma Holding är ett plattformsbolag som är inriktat på att utveckla och kommersialisera läkemedelsformuleringar inom terapiområden med stora medicinska behov, där alternativa administreringssätt förbättrar patienternas vardag. Teknologin…

Läs analysen
Senaste analysen | 23 Dec 2022 | Klaria

Analyskommentar - Emission klar, vi å…

Affärsidé Klaria Klaria Pharma Holding är ett plattformsbolag som är inriktat på att utveckla och kommersialisera läkemedelsformuleringar inom terapiområden med stora medicinska behov, där alternativa administreringssätt förbättrar patienternas vardag. Teknologin…

Läs analysen
Senaste analysen | 15 Nov 2022 | Klaria

Analyskommentar - Beslutar om att genomf…

Affärsidé Klaria Klaria Pharma Holding är ett plattformsbolag som är inriktat på att utveckla och kommersialisera läkemedelsformuleringar inom terapiområden med stora medicinska behov, där alternativa administreringssätt förbättrar patienternas vardag. Teknologin…

Läs analysen
Senaste analysen | 7 Oct 2022 | Klaria

Analyskommentar - Inleder samarbete med…

Affärsidé Klaria Klaria Pharma Holding är ett plattformsbolag som är inriktat på att utveckla och kommersialisera läkemedelsformuleringar inom terapiområden med stora medicinska behov, där alternativa administreringssätt förbättrar patienternas vardag. Teknologin…

Läs analysen
Pressreleaser | 29 Aug 2023 | Klaria

Redeye: Klaria Pharma Q2 - Focus on…

Redeye comments on Klaria Pharma’s Q2 2023 report. Despite the recent rights issue at the end of 2022, which generated SEK59.2m in gross proceeds, we note that the company needs…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 28 Aug 2023 | Klaria

Penser Future: Arbetet fortlöper enligt…

Kvartalet i korthet Klaria Pharma stängde böckerna för det andra kvartalet i fredags och rapporten innehöll inga överraskningar. Nettoomsättning och övriga intäkter uppgick till 0 mkr (3,7) respektive 0,3 mkr…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2023 | Klaria

Klaria Pharma Holding AB: Klaria Interim…

Summary of the interim report Net sales of 0.0 MSEK (3.7 MSEK) Other income amounted to 0.3 MSEK (0.0 MSEK) Second quarter of 2023 – R&D costs for the period…

Läs hela nyheten
Rapporter | 25 Aug 2023 | Klaria

Klaria Pharma Holding AB: Klaria Delå…

Sammanfattning av delårsrapporten Nettoomsättning 0,0 MSEK (3,7 MSEK) Övriga intäkter 0,3 MSEK (0,0 MSEK) Andra kvartalet 2023 – FoU kostnader för kvartalet uppgick till 7,0 MSEK (14,7 MSEK) – Resultat…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Klaria

Penser Future: I väntan på EMA-beslut…

Kvartalet i korthet Bolaget har under den föregående veckan publicerat sin rapport för Q1’2023. Nettoomsättningen och övriga intäkter uppgick till 6,5 mkr (0) respektive 0,1 mkr (0,1) under kvartalet. Rörelsekostnader…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 16 May 2023 | Klaria

Redeye: Klaria Pharma Holding Q1 2023 -…

Redeye comments on Klaria Pharma’s Q1 2023 report. The company reports continued validation of its epinephrine alginate film. We regard The Swedish Financial Supervisory Authority´s decision to investigate Klaria Pharma…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2023 | Klaria

Klaria Pharma Holding AB: Klaria Delå…

Sammanfattning av delårsrapporten Nettoomsättning om 6,5 MSEK (0,0 MSEK) Övriga intäkter uppgick till 0,1 MSEK (0,1 MSEK) Första kvartalet 2023 – FoU kostnader för kvartalet uppgick till 8,6 MSEK (17,2 MSEK)…

Läs hela nyheten
Rapporter | 12 May 2023 | Klaria

Klaria Pharma Holding AB: Klaria Interim…

Summary of the Interim Report Net sales of 6.5 MSEK (0.0 MSEK) Other income amounted to 0.1 MSEK (0.1 MSEK) First quarter of 2023 – R&D costs for the period amounted…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Klaria

Bulletin from the annual general meeting…

It was resolved to adopt the profit and loss statement and the balance sheet and the group profit and loss statement and the group balance sheet for the financial year…

Läs hela nyheten
Pressreleaser | 12 May 2023 | Klaria

Kommuniké från årsstämma i Klaria…

Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Det beslutades att bolagets till förfogande stående medel balanseras i ny räkning. Det beslutades enhälligt att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022. Det beslutades om omval…

Läs hela nyheten

Kommande händelser

24 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner