Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-24 Penser Future Penser Future: Tidsplan för FALCON-studien intakt - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-24 Penser Future Penser Future: Interview with Abliva - Erik Penser Bank - May 24th 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-23 Abliva Abliva AB Delårsrapport januari-mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
Rapporter | 23 May 2023 | Abliva

Abliva AB Delårsrapport januari-mars 2023

Screening av patienter i FALCON-studien pågår | Särläkemedelsklassificering för NV354

Första kvartalet i sammandrag

Väsentliga händelser januari — mars 2023

  • Dag Nesse utsågs till Vice President of Clinical Operations och gick in i Ablivas ledningsgrupp.
  • Det amerikanska patent- och varumärkesverket beviljade ett substanspatent för NV354.
  • Abliva höll en extra bolagsstämma den 8 mars.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Finansiell information

Januari-mars 2023*

  • Nettoomsättning: 0 (0) KSEK
  • Övriga rörelseintäkter: 1 055 (0) KSEK
  • Resultat före skatt: -16 092 (-22 028) KSEK
  • Resultat per aktie före utspädning: -0,02 (-0,05) SEK
  • Resultat per aktie efter utspädning: -0,02 (-0,05) SEK

* APM Alternativa nyckeltal, se definitioner på sidan 20.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på Ablivas hemsida  www.abliva.com.

2023-05-23 Abliva Abliva AB Interim Report January – March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Abliva Resolutions from Annual General Meeting in Abliva AB (publ) on May 5, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-05 Abliva Beslut vid årsstämma den 5 maj 2023 i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Abliva Ändring av valberedningens förslag till Ablivas årsstämma 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Abliva Amendment of the Nomination Committee's proposal for Abliva’s Annual General Meeting in 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-19 Abliva BioStock: FDA grants Abliva's NV354 Orphan Drug Designation Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-19 Abliva BioStock: FDA beviljar Ablivas NV354 särläkemedelsklassificering Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-17 Abliva Abliva’s Drug Candidate NV354 Granted Orphan Drug Designation for the Treatment of Mitochondrial Disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-17 Abliva Ablivas läkemedelskandidat NV354 beviljas särläkemedelsklassificering för behandling av mitokondriell sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Abliva Kallelse till årsstämma i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-04 Abliva Notice of Annual General Meeting of Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Penser Future Penser Future: Analytikerpresentation av Abliva - Erik Penser Bank - 31 mars 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-31 Abliva Abliva AB publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-31 Abliva Abliva AB Publishes 2022 Annual Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-24 Penser Future Penser Future: Nytt hopp för patienter med mitokondriella sjukdomar - Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-22 Abliva BioStock: Ablivas vd om fas II-studien Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-22 Abliva BioStock: Abliva's CEO about the phase II study Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-16 Abliva BioStock Investor Meeting med Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-16 Abliva BioStock Investor Meeting with Abliva Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-08 Abliva Beslut vid extra bolagsstämma i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Abliva Resolutions at the Extraordinary General Meeting in Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Abliva Abliva AB Year-End Report January - December 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-24 Abliva Abliva AB Bokslutskommuniké januari - december 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Abliva Kallelse till extra bolagsstämma i Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Abliva Notice of Extraordinary General Meeting of Abliva AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Abliva Ablivas valberedning föreslår Edwin Moses som ny styrelseledamot samt tillträdande ny styrelseordförande vid kommande bolagsstämmor Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-13 Abliva Abliva Nomination Committee to propose Edwin Moses as a new Board member and incoming Chair of the Board of Directors at upcoming General Meetings Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Abliva BioStock: Abliva recruits Vice President of Clinical Operations Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Abliva BioStock: Abliva rekryterar Vice President of Clinical Operations Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-09 Abliva Abliva tillkännager utfärdande av nytt amerikanskt patent för den terapeutiska substansen NV354 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Abliva Abliva Announces Issuance of a New U.S. Patent for Therapeutic Compound NV354 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Abliva Abliva utser Dag Nesse till Vice President of Clinical Operations Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-01 Abliva Abliva Appoints Dag Nesse as Vice President of Clinical Operations Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Abliva BioStock: Abliva starts late-stage study with KL1333 Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-12 Abliva BioStock: Abliva startar klinisk studie i sen fas Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-06 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Abliva: FALCON drar igång Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Abliva Abliva inleder den globala FALCON-studien med huvudkandidaten KL1333 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-06 Abliva Abliva initiates the global FALCON study with lead candidate KL1333 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Abliva Abliva AB Delårsrapport januari – september 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-22 Abliva Abliva AB Interim Report January – September 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-15 Abliva BioStock: Patientperspektivet i fokus när Abliva designar fas II/III-studie Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-15 Abliva BioStock: Patient perspective in focus in Abliva's phase II/III study Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-19 Abliva Abliva: BioStock: Uppmärksamhet för mito-patienter under WMDW Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-19 Abliva Abliva: BioStock: Raising awareness around patients with mitochondrial diseases Pressreleaser Visa Stäng
2022-09-16 Abliva Abliva uppmärksammar World Mitochondrial Disease Week 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-16 Abliva Abliva to participate in World Mitochondrial Disease Week 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-09-09 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Abliva: I väntan på patienter Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Abliva Abliva AB Delårsrapport januari-juni 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-19 Abliva Abliva AB Interim Report January – June 2022 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-10 Abliva Abliva: BioStock: A new approach to mitochondrial diseases Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-10 Abliva Abliva: BioStock: Ett nytt grepp om mitokondriella sjukdomar Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Abliva AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Abliva AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-02 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Abliva AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-07-29 Abliva Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-29 Abliva Amended number of shares and votes in Abliva AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Abliva Sista dag för handel med BTA i Abliva Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-13 Abliva Last day of trading with BTA in Abliva Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-07-01 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Abliva AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Abliva AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-30 Abliva Amended number of shares and votes in Abliva AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-30 Abliva Ändring av antal aktier och röster i Abliva AB (publ) Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Abliva Abliva avslutar finansieringsrunda om 200 MSEK med att offentliggöra utfall i företrädesemission Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-29 Abliva Abliva finishes SEK200M financing round with publication of rights issue outcome Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Abliva Spots left: Abliva's Fireside Chat in Lund and Stockholm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-20 Abliva Platser kvar: Ablivas Fireside Chat i Lund och Stockholm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-14 Abliva Meet Abliva live: Fireside Chat in Lund and Stockholm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-14 Abliva Möt Abliva live: Fireside Chat i Lund och Stockholm Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Abliva AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-13 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Abliva AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-10 Finansinspektionen Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Abliva AB Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-08 Abliva Abliva offentliggör prospekt med anledning av fullt garanterad företrädesemission och upptagande till handel av nyemitterade aktier Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Abliva Abliva publishes prospectus in connection with fully underwritten rights issue and admission to trading of newly issued shares Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-08 Analysguiden Analysguiden: ANALYS Abliva: Nytt kapital säkrar studiestart Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 Abliva BioStock: Abliva secures funding to advance KL1333 into phase II/III Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-03 Abliva BioStock: Abliva säkrar finansiering för att ta KL1333 till fas II/III Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-01 Abliva BioStock Studio: Abliva on the 200 MSEK financing round Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-01 Abliva BioStock Studio: Abliva om finansieringsrundan på 200 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-01 Abliva Abliva beslutar om en kapitalanskaffning om 200 MSEK för att finansiera fas 2/3-studie med KL1333 till interimsanalys och tar in nya globala life science-specialistinvesterare och institutionella investerare Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-01 Abliva Abliva decides on a SEK 200 million financing to fund Phase 2/3 study of KL1333 to interim analysis and bring in new global life science and institutional investors Analyser Ladda ner | Visa Stäng

Kommande händelser

18 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
17 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner