Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-05-16 Penser Future Penser Future: I väntan på EMA-beslut - Klaria Pharma Pressreleaser Visa Stäng
Pressreleaser | 16 May 2023 | Klaria

Penser Future: I väntan på EMA-beslut – Klaria Pharma

Kvartalet i korthet
Bolaget har under den föregående veckan publicerat sin rapport för Q1’2023. Nettoomsättningen och övriga intäkter uppgick till 6,5 mkr (0) respektive 0,1 mkr (0,1) under kvartalet. Rörelsekostnader uppgick till -10,9 mkr under samma period, varav FoU utgjorde ca 78%. Likvida medel på balansdagen uppgick till 13,1 mkr (23,0).
 
Sumatriptan alginatfilm fortsatt i fokus
Bolagets främsta fokus nu är att finna en licenspartner för sumatriptan alginatfilm inom EU, där en ansökan om godkännande har skickats in i slutet av 2022. Enligt bolagets bedömning kan ett eventuellt godkännande erhållas under 2024, vilket innebär att vi tidigast kan se sumatriptan alginatfilm på den europeiska marknaden i slutet av 2024. Bolaget fortsätter att arbeta enligt en kollaborativ affärsmodell, vilket visas bland annat i en fortsatt minskning av FoU-kostnader, som uppgick till 8,6 mkr under Q1’2023. Den kollaborativa affärsmodellen utgår från strategin att forska tillsammans med betalande partners i hela bolagets forskning, där partners betalar utvecklingen av individuella projekt. Vi ser positivt på att modellen fortsätter att visa sänkta FoU-kostnader, som ur ett historiskt perspektiv kan ses som den enskilt största posten i resultaträkningen för samtliga bolag inom läkemedelsbranschen.
 
Mindre justeringar i våra antaganden
Vi genomför mindre justeringar i tidslinjen för sumatriptan alginatfilm där vi senarelägger eventuell lansering i USA till 2025. Vidare ändrar vi våra antaganden om engångsbetalningsstrukturen vid en eventuell licensaffär, som vi bedömer kan knytas redan under året för sumatriptan på den europeiska marknaden. Vi genomför inga justeringar av estimat för adrenalin alginatfilm, men noterar en viktig nyhet om en konkurrerande produkt, neffy, som har erhållit positivt utlåtande från en rådgivande kommitté i USA. Detta kan innebära högre chanser till godkännande av produkten senare i år. Ifall produkten godkänns innebär det ett paradigmskifte inom behandling av akut allergisk chock i och med ett nålfritt alternativ, vilket kan kratta den regulatoriska banan för adrenalin alginatfilm i framtiden.

Läs den fullständiga uppdateringen, publicerad 16-05-2023 kl. 08:48: https://docs.penser.se/a/3744/KLAR20230516.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på  https://future.penser.se/

2023-05-16 Redeye Redeye: Klaria Pharma Holding Q1 2023 - No headache just yet Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Interim Report Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Delårsrapport Q1 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Klaria Pharma Holding Bulletin from the annual general meeting in Klaria Pharma Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-12 Klaria Pharma Holding Kommuniké från årsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Annual Report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Årsredovisning 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB (publ) kallar till årsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-11 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB (publ) issues notice to attend the annual general meeting Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-27 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: The Swedish Financial Supervisory Authority initiates investigation of Klaria Pharma's handling and disclosing of inside information Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-27 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Finansinspektionen startar utredning av Klaria Pharmas hantering och offentliggörande av insiderinformation Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-27 Redeye Redeye: Redeye initiates coverage of Klaria Pharma Holding Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-02 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: BioStock: Klarias migränbehandling tar viktiga steg mot marknadsgodkännande Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria erhåller betalning om 2,6 MSEK från Imbrium Therapeutics inom FoU-samarbetet för Adrenalin Alginatfilm Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-01 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria receives 2,6 MSEK payment from Imbrium Therapeutics in the Epinephrine Alginate Film R&D Collaboration Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-14 Penser Future Penser Future: Ett steg närmare produktgodkännande i Europa - Klaria Pharma Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-10 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Year-End Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-10 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Bokslutskommuniké Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-20 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Emissionen registrerad och handeln med BTA upphör Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Outcome in Klaria's rights issue Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-22 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Utfall i Klarias nyemission Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-22 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: BioStock: Klaria fortsätter ta steg mot marknadsgodkännande Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-19 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Analyst Group har publicerat en analysartikel Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Pharma offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt uppdaterar om säkerställandegrad Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-02 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria publishes prospectus relating to the rights issue and gives update regarding the level of undertaking of the rights issue Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Klaria Pharma Holding Bulletin from the extraordinary general meeting in Klaria Pharma Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-30 Klaria Pharma Holding Kommuniké från extra bolagsstämma i Klaria Pharma Holding AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria submits Marketing Authorization Application for Sumatriptan Alginate Film in Europe Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-29 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria lämnar in ansökan om marknadsgodkännande för Sumatriptan Alginatfilm i Europa Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Delårsrapport Q3 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-18 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Interim Report Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-11-14 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB (publ) issues notice to attend extraordinary general meeting Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-14 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma Pressreleaser Visa Stäng
2022-11-14 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB har beslutat att genomföra en företrädesemission om högst cirka 74,0 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-17 Penser Future Penser Future: Analytikerpresentation av Klaria Pharma - Erik Penser Bank - 17 oktober 2022 Analyser Visa Stäng
2022-10-14 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: BioStock: Klaria inleder tredje samarbete med läkemedelsbolag och utvecklar sin affärsmodell Pressreleaser Visa Stäng
2022-10-07 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria och PharmaMar inleder samarbete med en ettårig studie för att utveckla en klinisk kandidat bestående av en PharmaMar-substans formulerad i Klarias Alginatfilmsteknologi Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-10-05 Penser Future Penser Future: Läget klarnar - Klaria Analyser Visa Stäng
2022-09-01 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria presenterar vid Erik Penser Banks Bolagsdag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2022-08-31 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: BioStock: Klaria satsar på samarbeten Pressreleaser Visa Stäng
2022-08-26 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Delårsrapport 1 januar i-30 juni 2022 Q2 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2022-06-03 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Pharma to Present at BioStock Life Science Spring Summit 2022 on June 8th Pressreleaser Visa Stäng
2022-06-03 Klaria Pharma Holding Klaria Pharma Holding AB: Klaria Pharma deltar i BioStock Life Science Spring Summit 2022 den 8:e juni Pressreleaser Visa Stäng

Kommande händelser

25 Aug 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q2
24 Nov 2023 | Kvartalsrapport 2023-Q3
23 Feb 2024 | Bokslutskommuniké 2023

epaccess.penser.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Jag godkänner