Nyheter/rapporter

Senaste pressmeddelanden och rapporter för bevakat bolag.

Datum Källa Rubrik Typ Alternativ
2023-11-29 Alzinova Alzinova meddelar positiva fas 1b-resultat med vaccinkandidaten ALZ-101 mot Alzheimers sjukdom Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
Pressreleaser | 29 Nov 2023 | Alzinova

Alzinova meddelar positiva fas 1b-resultat med vaccinkandidaten ALZ-101 mot Alzheimers sjukdom

  • Studien mötte det primära målet avseende säkerhet och tolerabilitet efter 20 veckor.
  • Patienterna som behandlats med ALZ-101 svarade på behandlingen med antikroppsnivåer som ökade med antalet givna doser.
  • Inga fall av ARIA-E och ett fall av ARIA-H detekterades i behandlingsgrupperna.

Alzinova AB (publ) (ticker: ALZ) tillkännager positiva topline-resultat från sin kliniska fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 i Alzheimers sjukdom. En första analys av studiedata visar att ALZ-101 har fortsatt god tolerabilitet, en acceptabel säkerhetsprofil och en hög frekvens av immunrespons. Vidare visar resultaten att patienterna som behandlats med ALZ-101 svarade med antikroppsnivåer som ökade med antalet givna doser. En fullständig analys av studiedata förväntas vara klar under det första kvartalet 2024. De positiva resultaten stöder fortsatt klinisk utveckling av ALZ-101, och förberedelser av en planerad fas 2-studie pågår.

Det primära syftet med studien är att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten av upprepade doseringar med vaccinkandidaten ALZ-101 hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Studien inkluderar även sekundära och explorativa effektmått relaterade till immunrespons och biomarkörer. Explorativa effektmått avseende behandlingens effekt på biomarkörer och kognition kommer att ingå i den fullständiga analysen av studiedata som förväntas vara klar under det första kvartalet 2024.

“De positiva topline-resultaten stärker ytterligare vår övertygelse om att ALZ-101 kan bli ett unikt terapeutiskt vaccin och därmed hjälpa patienter som lider av Alzheimers sjukdom och deras anhöriga till ett bättre liv. Alzinova har potentialen att revolutionera behandlingen av Alzheimers, och vi ser fram emot den slutliga analysen, där vi även kommer att kunna se utfall på flera olika effektmått. Detta resultat stärker givetvis även vår position i diskussioner med potentiella partners”, säger Alzinovas VD Kristina Torfgård.

Den dubbelblindade randomiserade fas 1b-studien inkluderade 26 patienter med tidig Alzheimers sjukdom. Studien, som är indelad i två delar, undersöker två olika dosstyrkor av ALZ-101, 125 och 250 μg samt placebo. I studiens A-del behandlades 20 av patienterna med vaccinet ALZ-101 och sex patienter med placebo. Topline-resultaten är baserade på analys efter den första behandlingsdelen då alla patienter fick fyra doser under 20 veckors behandling.

Resultaten från A-delen visar god tolerabilitet, en acceptabel säkerhetsprofil och en hög frekvens av immunrespons. Samtliga 26 patienter slutförde del A av studien. Antikroppsnivåer visar att de patienter som administrerades med ALZ-101 svarade positivt på behandlingen med antikroppsnivåer som ökade med antalet givna doser. En patient som gick in i studien med historisk ARIA-H (mikroblödning) uppvisade en symptomfri storleksökning. Inga patienter utvecklade ARIA-E (lokal svullnad i hjärnan).

”Alzinova har potentialen att förändra behandlingen av Alzheimers vilket nu bekräftats av de starka resultaten från den första delen av studien, och vi ser med spänning fram emot att se resultaten även från del B av studien. Vår vaccinkandidat har stor möjlighet att göra skillnad i att minska både patientens börda och belastningen på vården.”, säger Alzinovas CMO Kirsten Harting.

Alla patienter genomgick undersökning med magnetröntgen för att detektera ARIA-E och ARIA-H. Denna typ av bieffekter kan förekomma vid antikroppsbehandling mot peptiden Aβ. ARIA-H kan förekomma spontant hos individer med mild kognitiv störning eller Alzheimers sjukdom. Kliniska studier på antikroppar mot Aβ har tidigare visat en förhöjd risk för både ARIA-E och ARIA-H som ett resultat av behandlingarna.

Alzinova fortsätter med förlängningsdelen (del B) av fas 1b-studien, som innebär att alla patienter blir erbjudna aktiv behandling med ALZ-101 under en 20-veckorsperiod. Patienterna följs sedan under 48 veckor. B-delen av studien syftar till att ge information om långsiktig säkerhet och tolerabilitet, den långsiktiga immunresponsen, samt information om effekt på biomarkörer och kognitiva funktioner.

Om ALZ-101 och Alzheimers sjukdom
Alzheimers är en dödlig sjukdom som initialt påverkar hjärnan och leder till problem med minnet, tänkandet och beteendet. Det är den vanligaste formen av demens, och den drabbar oftast äldre människor. Symptomen utvecklas gradvis och inkluderar glömska, förvirring och svårigheter att göra vardagliga saker. Orsaken till sjukdomen är inte helt klar, men ansamling av skadliga ämnen i hjärnan spelar en roll. Det finns idag inget botemedel och trots att de första läkemedlen för sjukdomsmodifiering nyligen har godkänts i USA, finns det fortfarande en mycket lång väg att gå för att verkligen behandla och förhindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom.  
 
Alzinovas inriktning, att ta fram vaccin- och antikroppsbehandlingar som specifikt riktar in sig på de giftiga ansamlingarna av amyloid-beta i form av oligomerer i hjärnan, har flera fördelar jämfört med andra metoder. Andra behandlingar riktar sig mot större ansamlingar av amyloid-beta, så kallade plack i hjärnan, vilka tros innehålla såväl skadligt som ofarligt protein. Alzinova har tagit fram en metod som skulle kunna specifikt angripa det skadliga i hjärnan, amyloid-beta-oligomerer, en av de bakomliggande orsakerna till Alzheimers sjukdom. Vaccination med ALZ-101 innebär att kroppen genererar sina egna antikroppar, specifika mot skadliga ansamlingar av amyloid-beta-oligomerer i hjärnan. Dessa skadliga substanser förväntas oskadliggöras, och på så sätt skyddas hjärnans synapser från att ta skada vilket skulle kunna bromsa eller hindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Behandlingsmetoden förväntas också ha en lägre risk för biverkningar som ödem i hjärnan. Bolaget anser därmed att man sannolikt kommer att lyckas bättre till skillnad från andra bredare angreppssätt mot Alzheimers sjukdom. 

2023-11-29 Alzinova Alzinova announces positive phase 1b results with the vaccine candidate ALZ-101 against Alzheimer's disease Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-21 Penser Future Penser Future: Terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom i fokus - Alzinova AB Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-20 Alzinova Alzinova presents at Erik Penser Bank's Investor Day on November 23rd Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-20 Alzinova Alzinova presenterar på Erik Penser Banks Bolagsdag den 23 november Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-06 Alzinova BioStock: Alzinova om förväntningarna inför BIO-Europe Pressreleaser Visa Stäng
2023-11-02 Redeye Redeye: Alzinova Q3 - All eyes on the readout Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-02 Alzinova Alzinova AB interim report January – September 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-11-02 Alzinova Alzinova AB delårsrapport för januari - september 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-24 Alzinova Alzinova anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-24 Alzinova Alzinova engages Erik Penser Bank as liquidity provider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-05 Alzinova Alzinova will attend Europe's largest Life Science conference and investor meetings this fall Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-10-05 Alzinova Alzinova deltar under hösten vid Europas största Life science-konferens och investerarträffar Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-28 Alzinova BioStock: Alzinova säkrar regulatoriskt stöd från EMA Pressreleaser Visa Stäng
2023-09-26 Alzinova Alzinova erhåller positivt svar från European Medicines Agency EMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-26 Alzinova Alzinova receives positive response from the European Medicines Agency EMA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Alzinova Alzinova interviewed by Redeye in connection with World Alzheimer's Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-21 Alzinova Alzinova intervjuas hos Redeye i samband med World Alzheimer’s Day Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-09-11 Alzinova BioStock: Alzinovas vd sammanfattar 2023 och blickar framåt Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-25 Alzinova Alzinova inleder samarbete med PolyPeptide Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-25 Alzinova Alzinova initiates collaboration with PolyPeptide Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Redeye Redeye: Alzinova Q2 2023 - Proactive preparations Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Alzinova Alzinova AB interim report January – June 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-17 Alzinova Alzinova AB delårsrapport för januari - juni 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-10 Alzinova BioStock: Alzinova meddelar positiva samtal med FDA Pressreleaser Visa Stäng
2023-08-09 Alzinova Alzinova avancerar efter positivt Pre-IND-möte med FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-09 Alzinova Alzinova progresses following positive Pre-IND meeting with FDA Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-03 Alzinova Alzinova rekryterar Kirsten Harting som ny Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-08-03 Alzinova Alzinova recruits Kirsten Harting as new Chief Medical Officer Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-16 Alzinova BioStock: Alzinovas vd om kontakterna med FDA och EMA - BioStock Pressreleaser Visa Stäng
2023-06-13 Alzinova Alzinova ansöker om Pre-IND möte med FDA och EMA Scientific Advice Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-06-13 Alzinova Alzinova submits request for Pre-IND meeting with FDA and applies for EMA Scientific Advice Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Alzinova Bulletin from the annual general meeting of Alzinova AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-30 Alzinova Kommuniké från årsstämma i Alzinova AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Alzinova First patient dosed in the extension part of the phase 1b study with ALZ-101 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-29 Alzinova Första patienten doserad i förlängningsdelen av fas 1b studien med ALZ-101 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Redeye Redeye: Alzinova Q1 2023 - Promising clinical progress Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Alzinova Alzinova AB delårsrapport för januari - mars 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-17 Alzinova Alzinova AB interim report January – March 2023 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-10 Alzinova BioStock: Fortsatt robusta interimdata i Alzinovas Alzheimerstudie Pressreleaser Visa Stäng
2023-05-04 Alzinova Alzinova: Nya positiva interimdata från pågående fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 – Inleder förlängning av studien Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-05-04 Alzinova Alzinova: New positive interim data from ongoing phase 1b study with vaccine candidate ALZ-101 – Initiates extension of the study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Alzinova Alzinova publicerar årsredovisningen för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-28 Alzinova Alzinova publishes the Annual Report for 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Alzinova Alzinova: Förändring i ledningsgruppen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Alzinova Alzinova: Change in the management team Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Alzinova Warrants of series TO3 were subscribed to approximately 93.4 percent and Alzinova receives approximately SEK 26.3 million Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-27 Alzinova Teckningsoptioner av serie TO3 nyttjades till cirka 93,4 procent och Alzinova tillförs cirka 26,3 MSEK Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Alzinova Notice of annual general meeting in Alzinova AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-25 Alzinova Kallelse till årsstämma i Alzinova AB (publ) Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Alzinova Alzinova terminates agreement with liquidity provider Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-24 Alzinova Alzinova avslutar avtal med likviditetsgarant Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Alzinova BioStock: Inlösen av Alzinovas TO3 kan tillföra 28 Mkr Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-21 Alzinova Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO3 i Alzinova AB är idag, den 21 april 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-21 Alzinova The last day of trading with the warrants of series TO3 in Alzinova AB is today, April 21, 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Alzinova BioStock: Alzinova når milstolpe i Alzheimerstudie Pressreleaser Visa Stäng
2023-04-18 Alzinova Alzinova erhåller myndighetsgodkännande inför förlängningsdel av fas 1b-studie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-18 Alzinova Alzinova receives regulatory approval for extension part of phase 1b study Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Alzinova Alzinova AB meddelar om ingångna teckningsförbindelser motsvarande 26,6 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-13 Alzinova Alzinova AB announces subscription commitments corresponding to 26.6 percent of outstanding warrants of series TO3 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Alzinova Alzinova: Samtliga patienter i fas 1b-studien har fått fjärde och sista dosen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-12 Alzinova Alzinova: All patients in the phase 1b study have received the fourth and final dose Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Alzinova Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 inleds idag Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-11 Alzinova Subscription of shares supported by warrants of series TO3 begins today Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Alzinova Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 i Alzinova har fastställts till 2,17 SEK per aktie Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Alzinova The subscription price for exercise of warrants of series TO3 in Alzinova has been set at SEK 2.17 per share Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Alzinova Intresse från potentiella partners och positivt mottagande av ALZ-101 på AD/PD™ konferensen Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-05 Alzinova Interest from potential partners and positive response to ALZ-101 at the AD/PD™ conference Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-04-03 Alzinova BioStock: Alzinova presenterade lovande data vid internationell konferens Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-29 Alzinova Alzinova presents promising data for the ALZ-101 vaccine at the international Alzheimer conference AD/PD™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-29 Alzinova Alzinova presenterar lovande data på vaccinet ALZ-101 vid den internationella Alzheimerkonferensen AD/PD™ Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-23 Alzinova BioStock: Alzinovas patentansökan stärker portföljen Pressreleaser Visa Stäng
2023-03-22 Alzinova Alzinova - Ny Alzheimerkandidat stormar fram - Mangold Insight Analys Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-21 Alzinova Alzinova ansöker om patent för antikroppen ALZ-201 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-21 Alzinova Alzinova files patent application for the ALZ-201 antibody Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Alzinova Alzinova: Ny positiv säkerhetsgranskning av fas 1b-studien för vaccinet ALZ-101 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-16 Alzinova Alzinova: New positive safety review of the Phase 1b study for the ALZ-101 vaccine Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Alzinova Alzinova presents at several conferences and investor meetings in the spring of 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-08 Alzinova Alzinova presenterar på flera konferenser och investerarträffar under våren 2023 Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-03-03 Alzinova BioStock: Alzinovas vd ser fler potentiella framsteg under 2023 Pressreleaser Visa Stäng
2023-02-23 Redeye Redeye: Alzinova Q4 report - Right on track Pressreleaser Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Alzinova Alzinova AB Year-end report 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-23 Alzinova Alzinova AB Bokslutskommuniké för 2022 Rapporter Ladda ner | Visa Stäng
2023-02-09 Alzinova BioStock: Han ska leda Alzinovas affärsutveckling framåt Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-24 Alzinova Alzinova rekryterar Business Development Director Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-24 Alzinova Alzinova recruits Business Development Director Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-11 Alzinova BioStock: Alzinova om FDA-godkännandet av lecanemab Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-05 Alzinova BioStock: Alzinovas CSO om de nya vetenskapliga rönen kring ALZ-201 Pressreleaser Visa Stäng
2023-01-03 Alzinova Published research demonstrates high specificity of Alzinova's ALZ-201 antibody which may contribute to good efficacy and favourable side-effect profile Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2023-01-03 Alzinova Publicerade forskningsresultat påvisar hög specificitet hos Alzinovas antikropp ALZ-201 vilket kan bidra till god effekt och fördelaktig biverkningsprofil Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-21 Alzinova BioStock: Alzinova om interimsresultaten och den nu fullrekryterade fas Ib-studien Pressreleaser Visa Stäng
2022-12-19 Alzinova Alzinova reaches important milestone - phase 1b study fully recruited Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-19 Alzinova Alzinova når viktig milstolpe - fas 1b-studie fullrekryterad Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Alzinova Alzinova presents at Redeye Investor AW - Gothenburg Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-15 Alzinova Alzinova presenterar på Redeye Investor AW - Göteborg Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Alzinova Alzinova meddelar ny positiv säkerhetsgranskning och interimsdata från pågående fas 1b-studie med vaccinkandidaten ALZ-101 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-12 Alzinova Alzinova announces new positive safety review and interim data from ongoing phase 1b study with vaccine candidate ALZ-101 Analyser Ladda ner | Visa Stäng
2022-12-01 Alzinova BioStock: Alzinovas CSO om presentationen av ALZ-201 på CTAD Pressreleaser Visa Stäng